Bóng hơi giảm xóc xe PRADO – 4808035011

0

Bóng hơi giảm xóc xe PRADO – 4808035011 thuộc hệ thống gầm trên xe Prado. Bóng hơi giảm xóc trên xe Prado 2008 nằm cạnh giảm xóc, có nhiệm vụ nâng gầm xe

.
.
.
.